Enschede krijgt landelijke primeur reistijdinformatiesysteem

Dit najaar wordt in Enschede een nieuw reistijdinformatiesysteem in gebruik genomen. Dit systeem maakt het mogelijk om via borden langs de A35 actuele informatie te geven over de reistijd tot aan het centrum. Op deze manier is de voertuigbestuurder in staat de meest gunstige route te kiezen en wordt de bestaande wegcapaciteit in Enschede in de spitsuren beter benut.

Wethouder Hans van Agteren; “het reistijdinformatiesysteem moet zorgen voor een betere benutting van de wegcapaciteit en sluit daarom perfect aan bij de mobiliteitsdoelstelling van de gemeente Enschede en de Regio Twente.”

Verkeersstromen
Steeds meer wegbeheerders willen reistijdinformatie en verkeersstromen in kaart brengen. Op deze manier kunnen wegbeheerders adequaat verkeersbeleid voor hun gemeente of provincie realiseren. Met het nieuwe, innovatieve VIP-systeem (Vehicle Inductive Profile) van Peek Traffic zijn voertuigbewegingen en reistijden volledig anoniem, betrouwbaar en op een gedetailleerde manier te inventariseren.

Systeem
Het VIP-systeem maakt voertuigprofielen op basis van bestaande inductieve lussen in de weg. Door het magnetische veld dat voertuigen afgeven met elkaar te vergelijken, verbindt VIP de waarnemingen die op verschillende locaties worden gedaan. Zo berekent het systeem geheel automatisch reistijden, voertuigbewegingen en verkeersstromen.

Voordeel
De VIP-toepassing levert grote voordelen. De anonimiteit van de voertuigen is gewaarborgd. Het systeem functioneert onder alle weersomstandigheden en is daardoor zeer betrouwbaar. Bovendien is de toepassing kostenbesparend omdat het gebruik maakt van detectielussen die al eerder onder het wegdek zijn aangebracht. Het systeem wordt mede gefinancieerd door de Regio Twente.

Via: Enschede.nl