RDW stelt voertuiggegevens beschikbaar

Voertuiggegevens van het Nederlandse voertuigpark zijn vanaf vandaag als open data toegankelijk via de Azure Marketplace van Microsoft. Dat geeft de markt de ruimte om op basis van betrouwbare voertuiggegevens eigen, innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.

“Met Open Data wil de RDW de ontwikkeling van innoverende diensten stimuleren”, verklaart Johan Hakkenberg, algemeen directeur van de RDW. “Meer transparantie en inzicht in gegevens kunnen daarnaast leiden tot een zuiverdere registratie.”

Gratis kanaal

Open Voertuigdata is een nieuw, gratis kanaal om voertuiginformatie te delen. Daarmee geeft de RDW de voertuiginformatie, die het uit hoofde van zijn publieke taak verzamelt, ter beschikking aan de maatschappij. Het initiatief sluit aan op Nederlands en Europees beleid om overheidsgegevens als open data beschikbaar te stellen. De RDW bereidt inmiddels, vooruitlopend op het nationaal dataloket voor parkeerinformatie, ook samen met betrokkenen het vrijgeven van parkeergebieden en -tarieven uit het Nationaal Parkeer Register voor.

Rapid Open Data Competitie

Met de Rapid Open Data Competitie daagt de RDW de markt meteen uit om de mogelijkheden van de open data te ontdekken. De opdracht is om een werkende toepassing te ontwikkelen waarbij gegevens uit de dataset Voertuigen worden (her)gebruikt.