I-zone biedt automobilisten persoonlijk alternatief #053

Enschede wil automobilisten een meer duurzame vorm van vervoer laten kiezen danwel bewegen op een ander tijdstip te reizen. Met persoonlijke reisinformatie en incentives moeten de woon-werkers over de streep worden gehaald.
Daartoe is men bezig een Incentive Zone (I-Zone) op te zetten. De Incentive Zone wordt een afgebakend gebied in Enschede waarvan de toegangswegen worden voorzien van camera’s die kentekens registreren. Automobilisten zijn zo persoonlijk te benaderen. Ze krijgen dan gerichte reisadviezen op basis van realtime informatie, kortingen op bepaalde diensten en ze kunnen onderling informatie uitwisselen.
Daartoe is de bedoeling dat een internetportal wordt gekoppeld aan de smartphones en sociale netwerken waar automobilisten gebruik van kunnen maken. Aan de inputkant gebruikt men verkeersinformatie, ov-informatie, parkeerinfo, enz. Die informatie wordt gekoppeld aan de beschikbare reisalternatieven. Daartoe zoekt men samenwerking met aanbieders van mobiliteitsdiensten, zoals bijvoorbeeld de exploitanten van deelauto’s, elektrische voertuigen of huurfietsen. Met incentives – al dan niet gekoppeld aan onderlinge competities binnen bedrijven (wie bespaart de meeste CO2) wordt het gebruik verder gestimuleerd. Het persoonlijke adviezen wordt via sms of e-mail of een iPhoneapplicatie bij de gebruiker afgeleverd. Het project bevindt zich nog in de verkenningsfase. Het is begin dit jaar van start gegaan.

Via: Verkeersnet