Enschede krijgt landelijke primeur reistijdinformatiesysteem

Dit najaar wordt in Enschede een nieuw reistijdinformatiesysteem in gebruik genomen. Dit systeem maakt het mogelijk om via borden langs de A35 actuele informatie te geven over de reistijd tot aan het centrum. Op deze manier is de voertuigbestuurder in staat de meest gunstige route te kiezen en wordt de bestaande wegcapaciteit in Enschede in de spitsuren beter benut.

Wethouder Hans van Agteren; “het reistijdinformatiesysteem moet zorgen voor een betere benutting van de wegcapaciteit en sluit daarom perfect aan bij de mobiliteitsdoelstelling van de gemeente Enschede en de Regio Twente.”

Verkeersstromen
Steeds meer wegbeheerders willen reistijdinformatie en verkeersstromen in kaart brengen. Op deze manier kunnen wegbeheerders adequaat verkeersbeleid voor hun gemeente of provincie realiseren. Met het nieuwe, innovatieve VIP-systeem (Vehicle Inductive Profile) van Peek Traffic zijn voertuigbewegingen en reistijden volledig anoniem, betrouwbaar en op een gedetailleerde manier te inventariseren.

Systeem
Het VIP-systeem maakt voertuigprofielen op basis van bestaande inductieve lussen in de weg. Door het magnetische veld dat voertuigen afgeven met elkaar te vergelijken, verbindt VIP de waarnemingen die op verschillende locaties worden gedaan. Zo berekent het systeem geheel automatisch reistijden, voertuigbewegingen en verkeersstromen.

Voordeel
De VIP-toepassing levert grote voordelen. De anonimiteit van de voertuigen is gewaarborgd. Het systeem functioneert onder alle weersomstandigheden en is daardoor zeer betrouwbaar. Bovendien is de toepassing kostenbesparend omdat het gebruik maakt van detectielussen die al eerder onder het wegdek zijn aangebracht. Het systeem wordt mede gefinancieerd door de Regio Twente.

Via: Enschede.nl

I-zone biedt automobilisten persoonlijk alternatief #053

Enschede wil automobilisten een meer duurzame vorm van vervoer laten kiezen danwel bewegen op een ander tijdstip te reizen. Met persoonlijke reisinformatie en incentives moeten de woon-werkers over de streep worden gehaald.
Daartoe is men bezig een Incentive Zone (I-Zone) op te zetten. De Incentive Zone wordt een afgebakend gebied in Enschede waarvan de toegangswegen worden voorzien van camera’s die kentekens registreren. Automobilisten zijn zo persoonlijk te benaderen. Ze krijgen dan gerichte reisadviezen op basis van realtime informatie, kortingen op bepaalde diensten en ze kunnen onderling informatie uitwisselen.
Daartoe is de bedoeling dat een internetportal wordt gekoppeld aan de smartphones en sociale netwerken waar automobilisten gebruik van kunnen maken. Aan de inputkant gebruikt men verkeersinformatie, ov-informatie, parkeerinfo, enz. Die informatie wordt gekoppeld aan de beschikbare reisalternatieven. Daartoe zoekt men samenwerking met aanbieders van mobiliteitsdiensten, zoals bijvoorbeeld de exploitanten van deelauto’s, elektrische voertuigen of huurfietsen. Met incentives – al dan niet gekoppeld aan onderlinge competities binnen bedrijven (wie bespaart de meeste CO2) wordt het gebruik verder gestimuleerd. Het persoonlijke adviezen wordt via sms of e-mail of een iPhoneapplicatie bij de gebruiker afgeleverd. Het project bevindt zich nog in de verkenningsfase. Het is begin dit jaar van start gegaan.

Via: Verkeersnet